Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia ma charakter systematycznych spotkań (sesji) z psychoterapeutą, na których rozmowa skupia się na Kliencie i świecie jego uczuć, potrzeb, myśli, relacji. Odpowiedzi na problemy Klienta są zawsze obecne w nim samym, terapeuta to osoba, która pomaga do nich dotrzeć.

Psychoterapia nie polega na udzielaniu rad czy potwierdzaniu słuszności życiowych decyzji. Psychoterapeuta słucha Klienta z uwagą, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i interweniuje w dialogu w taki sposób, aby klient mógł poszerzyć swoją świadomość, odkryć rządzące nim mechanizmy i lepiej rozumieć samego siebie.

Niezbędna do tego jest bezpieczna relacja terapeutyczna, która sama w sobie jest najsilniejszym czynnikiem leczącym.

Celem psychoterapii jest odzyskanie przez Klienta zdrowia, odblokowanie możliwości rozwojowych oraz ustąpienie dokuczliwych objawów. Może ona trwać od kilku miesięcy do kilku lat, zależy to od natury zgłaszanych problemów. Spotkania zwykle odbywają się raz w tygodniu.

Cena psychoterapii w naszym Gabinecie: 120 zł/50 minut.