Konsultacja

Konsultacja to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, które ma na celu naświetlenie problemu, wybór formy pomocy oraz nawiązanie kontaktu. Często pełni też funkcję edukacyjną, weryfikując wyobrażenia na temat procesu terapii.

Dla osoby konsultowanej to pomoc w sprecyzowaniu problemu i oczekiwań oraz okazja do poznania terapeuty i sprawdzenia, jak się z nim czuje w kontakcie. Wybór odpowiedniego psychoterapeuty jest bowiem sprawą bardzo istotną dla całego procesu leczenia.

Dla psychoterapeuty konsultacja jest niezbędna do sformułowania wstępnej diagnozy i przedstawienia warunków uczestniczenia w psychoterapii.

Konsultacja może zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii, ale do niej nie obliguje. Przed decyzją może być potrzebne więcej niż jedno spotkanie konsultacyjne. Rozpoczęcie terapii poprzedza zawarcie tzw. kontraktu, który obowiązuje obie strony.

Cena konsultacji w naszym Gabinecie – 120 zł/60 minut.